Oferta

Kompleksowe usługi księgowe

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętej księgowości. Naszą ofertę można podzielić na podstawową oraz rozszerzoną. Zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółami.

Oferta podstawowa

W jej zakres wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych oraz rozliczeń podatkowych,
 • wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalania wyniku finansowego Zleceniodawcy,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania,
 • sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a wymagane są przez Urząd Skarbowy (w tym m.in. CIT, PIT, VAT, JPK),
 • sporządzanie informacji podatkowych uwzględniających zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (na drukach takich jak m.in. VAT-R, NIP),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi.

Oferta rozszerzona

W ramach oferty rozszerzonej zajmujemy się:

 • sporządzaniem i składaniem właściwym organom deklaracji innych niż dotyczących podatku od towarów i usług oraz dochodowego (takich jak np. podatek od środków transportu, PCC, INTRASTAT),
 • sporządzaniem formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) [m.in. F–01/I–01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,
 • udzielaniem w imieniu Spółek biegłemu rewidentowi informacji dotyczących sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zleceniobiorcę,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcania spółek, np. łączenia lub podziału spółek sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat na potrzeby Klienta (np. do banku, sądu, etc.),
 • reprezentowaniem Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi w sprawach kontroli za okres poprzedzający rozpoczęcie współpracy z biurem,
 • sporządzaniem pism, deklaracji lub wykonywanie innych czynności dotyczących zdarzeń gospodarczych zaistniałych przed datą rozpoczęcia współpracy z biurem,
 • tworzeniem we współpracy z obsługiwaną spółką polityki rachunkowości oraz jej aktualizacją,
 • pełną obsługą audytów i kontroli.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, pozwala nam to na spełnianie oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów. Gwarantujemy wysokiej jakości usługi przy zachowaniu konkurencyjnych rozwiązań cenowych.